Měj bázeň před Bohem a plň jeho přikázání – vždyť to je pro člověka vším. Kazatel 12:13


Vítejte na našem webu

Jsme křesťané, následovníci Krista Ježíše

K víře v Krista jsme došli proto, že jsme se ptali po pravdivých odpovědích na podstatné otázky života. Nepřijímáme vyhotovené náboženské fráze, ani filosofické pokusy lidí o vysvětlení světa, ani údajná zjevení novodobých „proroků”. Chceme znát pravdu o tom, kdo jako lidé jsme a proč existujeme. Veškerou a nezkreslenou pravdu může znát pouze původce všech věcí – vševědoucí a věčný Bůh. Cesta hledání nás přivedla k poznání, že takový Bůh existuje a že důkazy o své existenci nabízí v důmyslně vytvořeném stvoření. Tento Bůh požaduje od člověka duchovní a mravní odpovědnost, pro níž poskytuje veškeré potřebné instrukce a informace, které nacházíme v Bibli. Tento Bůh se o své stvoření také intenzivně zajímá, aktivně usiluje o jeho povznesení k dokonalé lásce a osobně se účastní záchrany člověka uvězněného v hříchu. Dokazuje to svým příchodem do tohoto světa v podobě člověka a především svou smrtí za hříchy všech lidí. Dokazuje to v Ježíši Kristu, který je naplněním lidské historie a jedinou cestou k Bohu.

Zvážením všech dostupných důkazů i mravních argumentů lze dojít k pevnému přesvědčení, že křesťanství, TAK JAK JE ZOBRAZENO V BIBLI, je jediným pravdivým vysvětlením všech věcí. Pouze křesťanství je založeno na historických událostech a důkazech o Božském původu svého učení. Křesťanství ubezpečuje člověka, že věčný život v duchovním světě je reálný a dosažitelný.


Více zde: https://krestanskacirkev-cz.webnode.cz/o-nas/


Novinky

13.09.2016 18:30

JAKÝ JE SKUTEČNÝ BIBLICKÝ KŘEST?

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA KŘESŤANSKOU PŘEDNÁŠKU NA TÉMA  JAKÝ JE SKUTEČNÝ BIBLICKÝ...

—————

21.06.2016 18:30

JAK SE VYHNOUT TRESTU ZA HŘÍCH?

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA KŘESŤANSKOU PŘEDNÁŠKU NA TÉMA JAK SE VYHNOUT TRESTU ZA HŘÍCH?Jak...

—————

26.05.2016 18:30

CO BUDE PO SMRTI? BUDE SOUDNÝ DEN? EXISTUJE NEBE A PEKLO? KDY BUDE KONEC SVĚTA?

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA KŘESŤANSKOU PŘEDNÁŠKU NA TÉMACO BUDE PO SMRTI?BUDE SOUDNÝ DEN?...

—————

26.04.2016 18:30

MŮŽE EXISTOVAT BŮH, KDYŽ EXISTUJE TOLIK UTRPENÍ ?

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA KŘESŤANSKOU PŘEDNÁŠKU NA TÉMA MŮŽE EXISTOVAT BŮH, KDYŽ EXISTUJE TOLIK...

—————

16.02.2016 18:30

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA KŘESŤANSKOU PŘEDNÁŠKU NA TÉMA JE ROZUMNÉ VĚŘIT, ŽE JE BIBLE POSELSTVÍM OD BOHA?

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA KŘESŤANSKOU PŘEDNÁŠKU NA TÉMA  JE ROZUMNÉ VĚŘIT, ŽE JE BIBLE...

—————

19.01.2016 18:30

POSTRÁDÁ VÍRA V BOHA RACIONÁLNÍ MYŠLENÍ?

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA KŘESŤANSKOU PŘEDNÁŠKU NA TÉMA   POSTRÁDÁ VÍRA V BOHA...

—————

08.12.2015 18:30

Přednáška: HISTORICKÉ PŘÍČINY ROZŠTĚPENÍ KŘESŤANSTVÍ. JAK ROZPOZNAT PŮVODNÍ UČENÍ?

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU: HISTORICKÉ PŘÍČINY ROZŠTĚPENÍ KŘESŤANSTVÍ JAK ROZPOZNAT...

—————

27.11.2015 11:13

Webová prezentace byla spuštěna

Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace. V tomto článku popište, proč jste spustili novou...

—————