Měj bázeň před Bohem a plň jeho přikázání – vždyť to je pro člověka vším. Kazatel 12:13


 

SÉRIE KŘESŤANSKÝCH PŘEDNÁŠEK NA TÉMA
ARCHEOLOGIE
POTVRZUJE
BIBLICKÝ
NOVÝ ZÁKON
 
1. Rané období Ježíšova života a služby
2. Vrcholné období Ježíšovy služby
3. Ukřižování a vzkříšení Ježíše
 
4. První a druhá cesta apoštola Pavla
5. Třetí a čtvrtá cesta apoštola Pavla
DATUM: čtvrtek 30.listopadu 2023
ČAS: 18:00 hod.
MÍSTO KONÁNÍ: KULTURNÍ DŮM LÁDVÍ
Burešova (Binarova) 1661/2
Praha 8 - Kobylisy
(Přednášková místnost A, 1.patro)
-vchod Městské knihovny-
PŘEDNÁŠÍ: Bill Bynum (USA)
 
přednáška bude tlumočena do češtiny
Po přednášce bude část věnována otázkám a odpovědím
 
VSTUP ZDARMA
 
INFORMACE, DOTAZY: 731 102 709, 724 122 088,
hodanko@volny.cz , vlcak76@email.cz
www.krestanskacirkev.cz
www.viravboha.cz
SÉRIE KŘESŤANSKÝCH PŘEDNÁŠEK NA TÉMA
 

JAK BŮH ZASAHUJE

DO LIDSKÉ HISTORIE

 

1. Stvoření, potopa a Bábel

2. Od Abrahama po exodus

3. Obsazení zaslíbené země a období království

4. Asyrské a babylonské zajetí

5. Návrat do zaslíbené země a řecká nadvláda

6. Ježíš a Římská říše

7. Šíření evangélia

8. Příchod nebeského království

 

DATUM: čtvrtek 16. května 2024

ČAS: 18:00 hod.

 

MÍSTO KONÁNÍ:   

KULTURNÍ DŮM LÁDVÍ

Burešova (Binarova) 1661/2

Praha 8 - Kobylisy

(Přednášková místnost A, 1.patro)

-vchod Městské knihovny-

 

PŘEDNÁŠÍ:    Bill Bynum (USA)

přednáška bude tlumočena do češtiny

Po přednášce bude část věnována otázkám a odpovědím

 

VSTUP ZDARMA

INFORMACE, DOTAZY: 731 102 709, 724 122 088,

hodanko@volny.cz , vlcak76@email.cz

www.krestanskacirkev.cz

www.viravboha.cz