Měj bázeň před Bohem a plň jeho přikázání – vždyť to je pro člověka vším. Kazatel 12:13


ARCHEOLOGIE POTVRZUJE BIBLI - Zajetí a návrat ze zajetí