Měj bázeň před Bohem a plň jeho přikázání – vždyť to je pro člověka vším. Kazatel 12:13


Přednášky 2020